Cud w Nairobi - dziecko przeżyło 80 godzin pod gruzami