Koniec walki z rasizmem? Rząd likwiduje radę do walki z dyskryminacją

Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji pracowała przez pięć ostatnich lat. Jej głównym zadaniem było koordynowanie działań organów państwa oraz współpraca z samorządami w zakresie walki z przejawami rasizmu.

 

Monitorowała też i analizowała przestępstwa na tle rasowym, oraz zjawiska dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji w życiu publicznym. Co dwa lata prezentowała rządowi analizy, wnioski oraz propozycje działań na rzecz tolerancji.

 

Rząd likwiduje radę, mimo że liczba przestępstw rośnie lawinowo. Z danych prokuratury wynika, że w ubiegłym roku było ich ponad półtora tysiąca. Zaledwie dwa lata wcześniej o połowę mniej.

 

Agresja nie ogranicza się do haseł, okrzyków czy wpisów w internecie. Coraz częściej ma postać fizycznej przemocy, w tym brutalnych pobić cudzoziemców. Najwięcej przestępstw dotyczy nienawiści wobec Romów , Żydów , muzułmanów i osób rasy czarnej.