Śledczy zajmą się błędami lekarzy. Specjalistyczne komórki w prokuraturach

W prokuraturach powstaną oddziały medyczne. Zajmą się one błędami lekarzy i zaniedbaniami w szpitalach. Specjalne komórki zostną powołane, bo sprawy błędów lekarskich ze skutkami śmiertelnymi są szczególnie skomplikowane. Dzięki specjalizacji śledczych będą one wyjaśniane szybciej i sprawniej.

 

W kraju toczy się obecnie kilka tysięcy spraw dotyczących błędów medycznych i fałszowania dokumentacji. Szacuje sie, ze w Polsce dochodzi do 30 tysięcy błędów medycznych rocznie. Według Najwyższej Izby Kontroli w większości placówek dokumentacja medyczna jest prowadzona nierzetelnie.