Świebodzin: Remont figury Chrystusa przed Światowymi Dniami Młodzieży