Lody na kaca? Koreańczycy opracowali nowy sposób na poranne dolegliwości