Na warszawskich przystankach pojawiły się instrukcje, jak zachowywać się w czasie zamachu