Pierwsze problemy programu 500+. Brakuje pieniędzy dla urzędników

Pierwsze problemy w programie 50+. W kilku województwach zabrakło pieniędzy na rozpatrywanie wniosków. Rodziny, z których jedna osoba mieszka za granicą, a ubiega się o świadczenie jest sprawdzana, czy nie pobiera podobnego zasiłku w innym kraju Unii Europejskiej. Taki wniosek rozpatruje nie tylko gmina, ale też marszałek województwa. Po niezbędne informacje muszą prosić instytucje działające poza granicami Polski. Do tego potrzeba  dodatkowych pracowników.