(Nie)ruchome schody. Krakowskie niedoróbki czekają na pielgrzymów