Więzień - prymus. Spędził za kratami 18 lat i studiuje... resocjalizację