12 zł od 2017 roku. Minimalna stawka godzinowa od przyszłego roku

Przepisy o pensji minimalnej dotyczą obecnie tylko osób zatrudnionych na etat. W praktyce dochodzi do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej dostaje wynagrodzenie na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia, przysługującego za pracę na etacie, a umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy w celu obniżenie kosztów zatrudnienia.

 

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku dotyczącego zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych od l stycznia 2017 r.