13 dzień protestu w Centrum Zdrowia Dziecka. Porozumienia brak