Za rok zapłacimy Sobieskim. NPB wypuści banknot o nominale 500 złotych