Francja przed Euro. Zagrożenie terroryzmem, strajki, powodzie