Mistrzostwa pod znakiem strajków i zagrożenia terrorystycznego