100 tys. zł dla autora wiersza o Kaczyńskim. Z publicznych pieniędzy