Górnicy skapitulowali? Wielka klapa wielkiej manifestacji