Mistrzowie wchodzenia na drzewa spotkali się Katowicach