Przeszli przez piekło - wspominają tych, którzy zginęli