CBA rozpoczęło kontrolę w 16 urzędach marszałkowskich

Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA wyjaśnił, że "kontrola dotyczy przede wszystkim tych projektów, w których urząd marszałkowski sam przyznawał sobie środki, sam je realizował i później sam rozliczał".

 

Kontrolą objęto decyzje finansowe dotyczące wybranych programów operacyjnych z lat 2007-13. Badana będzie zgodność z prawem ich podejmowania i realizacji przez urzędy marszałkowskie - podał. Przypomniał, że w tych latach łączne środki w 16 programach regionalnych to 17,3 mld euro.

 

Kaczorek zaznaczył, że kontrola obejmuje też osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego - od etapu samego podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

 

"Równolegle do wszczynanych postępowań kontrolnych przeprowadzane będą przez CBA analizy oświadczeń o stanie majątkowym marszałków województw. Zarządy województw pełnią kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych" - dodał.

 

Kontrole CBA we wszystkich urzędach marszałkowskich obejmują wszystkie etapy postępowania, m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych i zasad konkurencyjności. Badane będą też elementy dotyczące samych projektów - dotrzymywanie harmonogramu realizacji, weryfikacja zmian, poprawność płatności oraz uzyskane rezultaty deklarowane we wniosku o dofinansowanie. Kontrolerzy Biura będą też sprawdzali czy poprawnie weryfikowano koszty kwalifikowane projektów podlegające refundacji z unijnych środków.

 

Kaczorek zaznaczył, że w razie ujawnienia innych nieprawidłowości CBA rozszerzy zakres działań. W kontrolę o takiej skali zaangażowani są wyspecjalizowani funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych oraz ze wszystkich delegatur CBA.

(PAP)