Taśmy prawdy z negocjacji w CZD. Pacjenci nie byli transportowani do innych szpitali