CBA w 12 Specjalnych Strefach Ekonomicznych

CBA w 12 Specjalnych Strefach Ekonomicznych

W Łódzkim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzone jest obecnie śledztwo wszczęte w dniu 30 grudnia 2015 roku - wynika z informacji przekazanych PAP przez naczelnik tego wydziału Beatę Marczak.

 

Jak zaznaczyła naczelnik, postępowanie przygotowawcze ma charakter wielowątkowy. Jeden z wątków śledztwa dotyczy prawidłowości wydatkowania i rozliczania przez podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi środków finansowych przeznaczonych na szkolenia oraz przedsięwzięcia reklamowe.

 

W związku z nim, w dniu 10 czerwca 2016 roku prokuratura wydała postanowienie o żądaniu wydania dokumentacji od dwunastu podmiotów zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

 

"Zabezpieczamy dokumenty w związku ze śledztwem dotyczącym prawidłowości finansowania i rozliczania szkoleń oraz przedsięwzięć reklamowych przez podmioty zarządzające Stref" - powiedział wcześniej PAP o działaniach CBA Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura.

 

Agenci CBA weszli do dwunastu Stref w całej Polsce: Wałbrzyskiej SSE "Invest Park", Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, Legnickiej SSE, SSE Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze, Krakowskiego Parku Technologicznego, SSE Starachowice, Suwalskiej SSE, Warmińsko Mazurskiej SSE, Łódzkiej SSE, Katowickiej SSE, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku i Pomorskiej SSE w Gdańsku.

 

Jak podkreśliła Marczak, z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego toku postępowania prokuratura nie będzie na obecnym etapie udzielać informacji na temat rodzaju, charakteru i czasu wytworzenia dokumentów podlegających zabezpieczeniu na potrzeby postępowania przygotowawczego, jak też planowanych przedsięwzięć procesowych związanych z dalszym tokiem postępowania w sprawie.

(PAP)