Czechy: nie będzie referendum, premier odpowiada prezydentowi