Trudna sztuka przetrwania. Dzieci uczą się survivalu