Sporu o TK ciąg dalszy - po nocnym posiedzeniu komisji sprawiedliwości