Idiotyzm zachodniego imperializmu - rosyjska prasa o szczycie NATO