Zwyrodnialec ukradł puszkę z datkami dla chorej Witkorii