Koniecpol musi oddać 2 mln unijnej dotacji na sortownię śmieci