Bezrobocie znowu w dół

W czerwcu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy było niespełna milion czterysta tysięcy. To o ponad 60 tysięcy mniej, niż miesiąc wcześniej. To już kolejny miesiąc, w którym w naszym kraju spada bezrobocie.