Pakt z Janem Pawłem II zapewni Polsce bezpieczeństwo