Ulewa podtopiła Sosnowiec - a dziś burze spodziewane są w cały kraju