USA: Hillary Clinton przyjęła nominację i wygłosiła przemówienie programowe