Zasmrodzone osiedle w Gdańsku - odór nie daje im żyć