Turysta wzięty za uchodźcę. Omyłkowo podpisał wniosek o azyl