Jaka jest nasza armia? Niezbędne są zakupy i inwestycje, by liczyć się w Europie