Użycie broni było zasadne. Komenda główna broni policjanta ze Szczecina