Sukces czy porażka Polaków w Rio? Zdanie są podzielone