Koniec z in vitro - naprotechnologia coraz bliżej

Na temat naprotechnologii są dwie naukowe publikacje, o in vitro ponad 18 tysięcy. Mimo to pierwsza z metod będzie podstawą Narodowego Programy Prokreacyjnego. Projekt Ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Przejrzystości. Ta sama Rada skrytykowała naprotechnologię cztery miesiące wcześniej nazywając ją nierzetelną i o niepotwierdzonej skuteczności, a podobny projekt samorządowy zaopiniowała negatywnie.