Rozmawialiśmy z Polką mieszkającą w rejonie trzęsienia ziemi - "stracha mamy wielkiego"