Polski bursztyn w odwrocie? Chińczycy coraz bardziej konkurencyjni