Reńska Wieś: dziecko pyta o dziwne znaki, a wtedy... Dramatyczne nagranie z kamerki w samochodzie