Komisja Europejska nie chce małego ruchu granicznego z Rosją?