Rocznica w cieniu podziałów - spór wokół Sierpnia '80