Olbrzymie kolejki czekających na przeszczep. Tak mało dawców nie było od lat