Więzienie za handel w niedzielę? PO: to archaiczny pomysł