Ukraina: "Polacy upolityczniają historię" - parlament potępił polską uchwałę o rzezi wołyńskiej