Parafialny konflikt w małej wsi. Konflikt dwóch proboszczów