Dzielny dzielnicowy na Śląsku - zapobiegł samobójstwu