Rozrzutne życie zakonnika. Wydał niemal wszystkie pieniądze zgromadzenia