Dzieci w starciu z żywiołem. Otwarto Centrum Edukacji Przeciwpożarowej