Kolejne odszkodowania za Smoleńsk? Wnioski o nawet milion złotych!

Nawet miliona złotych zadośćuczynienia domagają się niektóre z rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Wśród osób składających wnioski o odszkodowania w Ministerstwie Obrony Narodowej są krewni dotychczas pomijani przy wypłatach zapomogi. W tym rodzeństwo czy wnuki.

Państwo wypłacało odszkodowania po katastrofie w 2010 roku. Rodziny ofiar dostały po 250 tysięcy złotych.

 

Według sondażu opublikowanego przez "Super Ekspress" krewni nie powinni otrzymać dodatkowego odszkodowania. Takiego zdania jest prawie 70 proc. ankietowanych. Tylko co dziesiąty badany stwierdził, że zapomogi są zasadne. Co piąty - nie ma w tej sprawie zdania.


Dotychczas odszkodowania otrzymali rodzice ofiar oraz ich dzieci i małżonkowie. W sumie państwo wypłaciło na ten cel 68 milionów złotych.